Чат

Чат

Termenii și condițiile de utilizare ale platformei / aplicației online A1.md

Bine ați venit pe platforma/ aplicația online www.A1.md.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii si conditiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos.

Accesul/ vizitarea acestui website (inclusiv conținutul acestuia) și/ sau produsele și/ sau serviciile sale de către Dumneavoastră se supune Termenilor si condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al Dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga ințelegere dintre Părți. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, sau nu doriți să fiți limitat de aceștia, nu utilizați site-ul, produsele sau serviciile A1.md.

Platforma/ Aplicația A1.md este un serviciu/ produs web, aflat în proprietatea și întreținut de „Pamiart” S.R.L. , companie cu sediul pe strada Strada Șos. Hâncești 38B, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD2028, număr de telefon + (373) 7811 1444, adresa de e-mail info@a1.md, IDNO 1004600040018. „Pamiart” S.R.L. este Autorul/ Proprietarul/ Administratorul website-ului www.A1.md

Întru definirea relației dintre Cumpărător și Autorul/ Proprietarul/ Administratorul website-ului www.A1.md, atunci când vorbim despre “A1” , “A1” Marketplace, Platforma “A1” , “Furnizor de servicii”, “Procesor de comandă”, “Operator de platformă” , “Merchant de platformă”, ne referim la Societatea cu Răspundere Limitată „PAMIART” și Partenerii/ Afiliații săi.

Termenii și condițiile de față reglementează utilizarea tuturor produselor și serviciilor A1, inclusiv website-ul www.A1.md și conținutul acestuia. Sunt incluse mai multe documente precum Termeni și condiții de utilizare, Politica de confidențialitate, etc.

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare ale platformei/ aplicației online sunt aplicabili comenzilor Utilizatorilor (Cumpărătorilor) pentru cumpărarea produselor/ serviciilor plasate spre comercializare de către Vânzător  pe platforma/ aplicația electronică A1, organizată și gestionată de către Administratorul acesteia.

Prezentul Acord poate fi modificat unilateral de către „Pamiart” S.R.L.  fără o notificare prealabilă. Nouă versiune a acordului intră în vigoare din momentul publicării pe pagina Site-ului  www.A1.md, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin noua versiune a acordului. Datorită acestui fapt, vă recomandăm să vizitați această secțiune până la formarea unei comenziu noi, pentru a verifica Termenii și conditiile de utilizare pe care ați agreat să le respectați.

Definiții:

Administrator – subiectul responsabil pentru organizarea și gestionarea serviciilor ale platformei/ aplicației tehnologice online ”A1” , ce acordă altor subiecți ai comerțului electronic (Cumpărător și Vânzător) servicii online de organizare și de dirijare a sistemelor și rețelelor informaționale în cadrul comerțului electronic, inclusiv prin transmiterea, obținerea și stocarea informației în formă electronică.

Cumpărător/ Consumator – utilizatorul serviciilor platformei/ aplicației tehnologice online „A1”,  (identificabil prin elementele definitorii ale procesului de înregistrare ca urmare a înscrierii sale pe platforma/ aplicația electronică „A1”) , ce acționează în alte scopuri decât cele ale activității comerciale și care își exprimă acordul privind termenii și  condițiile de a benefecia de serviciiile platformei/ aplicației Administratorului sau de a cumpăra bunuri și/ sau servicii de la Vânzător.

Vânzătorul - utilizatorul serviciilor platformei/ aplicației tehnologice online „A1” ,  (identificabil prin elementele definitorii ale procesului de înregistrare ca urmare a înscrierii sale pe platforma/ aplicația electronică „A1”) , care desfășoară o activitate de întreprinzător, de vânzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată prin intermediul serviciilor online ale platformei/ aplicației „A1”, cu utilizarea comunicărilor electronice și a altor instrumente juridice, prevăzute de prezenta platformă/ aplicație ca mijloace de contractare cu Cumpărătorul.

Comision de tranzacție - remunerația procentuală primită de către Administrator de la Vânzător, ca urmare a utilizării platformei/ aplicației tehnologice online „A1” de către cel din urmă, în scopul organizării, dezvoltării și gestionării serviciilor ale platformei/ aplicației „A1”, care nu se reambursează în cazul anulării comenzii de către Cumpărător sau în cazul rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare semnat între Vânzător și Cumpărător.

Comandă – mesaj electronic ce constituie o modalitate de corespondeță/  formă de comunicare între Cumpărător şi Vânzător, care conține numărul comenzii și lista serviciilor, prin intermediul căreia Cumpărătorul îşi exprimă intenţia de a achiziţiona anumite produse/ servicii cu livrare sau furnizare.

Bonul de comandă – document electronic de confirmare emis de către Vânzător, prin intermediul căruia se dispune contractarea bunurilor/ serviciilor; recepționarea și evaluarea obiectului de executat sau de reparat; după caz, încasarea sumei de la Cumpărător; determinarea volumului serviciilor prestate și a materialelor consumate.

Livravre - procesul de furnizare a comenzii plasate de către Cumpărător pe platforma/ aplicația electronică „A1.md”  a Administratorului, care are obligația de a furniza informații pertinente și utile către Cumpărător și către Vânzător, în termenii și condițiile juridice ale prezentului contract și a legislației pertinente a Republicii Moldova.

Semnătură electronică – date în formă electronică, care sunt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca metodă de autentificare.

 

1. Informații personale

Accesând acest web-site în calitate de Utilizator neautentificat (fără crearea unui cont), vă exprimați consimțământul privind acceptarea tuturor termenilor și condițiilor de utilizare ale platformei/ aplicației online A1, stabilite expres de către Administrator.

În cazul în care  Dumneavoastră decideți și optați pentru crearea unui cont de Utilizator al platformei/ aplicației A1 prin înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect și veridic datele Dumneavoastră precum numele, prenumele, adresa, telefonul, e-mailul și alte informații utile pentru emiterea Bonurilor de comandă; confirmarea comenzii; livrarea și furnizarea mărfii/ serviciilor; primirea reclamațiilor; pentru corespondență; etc. Odată cu înregistrarea Dumneavoastră pe Site-ul A1.md, dobândiți calitatea de Utilizator autentificat, al platformei/ aplicației A1, prin furnizarea și prin procesarea informațiilor dumneavoastre personale enunțate mai sus. Pentru actualizarea și corectarea acestor informații, vă rugăm să accesați meniul ”Contul meu” din cadrul platformei/ aplicației online.

Potrivit acestui acord, vă  exprimați consimțământul privind procesarea comenzilor Dumneavoastră pentru furnizarea serviciilor sau pentru livrarea produselor, care se realizează imediat după respectarea tuturor condițiilor procedurii de înregistrare în calitate de Utilizator al Platformei/ Aplicației A1.

Platforma/ aplicația online A1.md, conținutul, produsele și serviciile plasate pe paginile acestuia, sunt disponibile tuturor persoanelor capabile din punct de vedere legal să încheie contracte (înțelegeri cu caracter obligatoriu). Dovada îndeplinirii acestor criterii poate fi solicitată la accesarea tuturor (sau a unor) serviciilor și/ sau produselor sub forma datelor de identificare sau de contact.

Acești Termeni și condiții de utilizare sunt stabiliți între Noi (A1) și Utilizatorii platformei/ aplicației online. Astfel, nicio altă persoană nu are dreptul de a beneficia de pe urma lor.

În urma creării unui cont de Utilizator (Cumpărător) pe platforma/ aplicația online A1, benefeciați de acces securizat la contul Dumneavoastră, prin utilizarea unei parole personale. Respectiv, odată cu utilizarea acestei parole personale pentru a avea acces la contul de pe platforma/ aplcația electronică A1, Dumneavoastră sunteți responsabil și pasibil de răspundere juridică pentru toate acțiunile care decurg din utilizarea contului platformei/ aplicației online. Drept urmare, A1 este absolvit de responsabilitatea privind erorile sau consecințele survenite în urma conduitei Utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a datelor personale.

 

2. Securitatea și confidențialitatea datelor personale

Datele Dumneavoastră personale vor putea fi stocate și utilizate de către „Pamiart” S.R.L. și /sau Partenerii/ Afiliații săi pentru procesarea plăților și executarea comenzilor; informarea Dumneavoastră prin email, mesaje scrise, poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice precum și îmbunătățirea calității serviciilor online A1.Ne-am luat angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin vizitarea și/sau utilizarea site-ului, plasarea de comenzi sau prin interacțiunea cu noi și Partenerii/Afiliații noștri prin orice metodă și/sau orice mijloc de comunicare la distanță, sunteți de acord cu prelucrarea confidențială a datelor Dvs. cu caracter personal în condițiile Legii Republicii Moldova nr. 133/2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal și Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor, în continuare RGPD). Declarați, totodată, că toate datele personale și informațiile transmise către noi sunt corecte. În măsura în care datele nu vă aparțin, declarați că ați obținut acordul scris și prealabil al persoanei vizate ale cărei date le transmiteți către noi și Partenerii/Afiliații noștri sau declarați că transmiteți datele în baza altui temei legal conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016, inclusiv conform legislației Republicii Moldova.

Pentru a Vă oferi cea mai bună și personalizată experiență în funcție de comportamentul/ preferințele Dvs., vom adapta și combina datele/ informațiile comunicate în condițiile legislației naționale și conform pricipiilor Regulamentului (UE) privind Protecția Datelor. Aceste date sunt pastrate pe serverele noastre și ale Partenerilor/ Afiliaților noștri într-un mod securizat în corespundere cu prevederile legislației naționale și cele ale Uniunii Europene în materie. Astfel, Platforma/ aplicație electronică folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află exclusiv în controlul nostru și al Partenerilor/ Afiliaților noștri. Totodată, este posibil să colectăm informații prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, detalii privind navigatorul sau dispozitivul utilizat.

După caz, datele/ informațiile comunicate nouă și Partenerilor/ Afiliaților noști, în legătură cu prestarea serviciilor online A1, vor putea fi transmise autorităților în publice și organelor de drept doar atunci când „Pamiart” S.R.L. consideră necesar de a preveni/curma sau investiga încălcarea drepturilor „Pamiart” S.R.L. și ale Partenerilor/Afiliaților săi, inclusiv a unor terți, în condițiile legislației naționale și a Uniunii Europene. În cazul plăților efectuate cu cardul, informațiile privind datele cardului Dvs. bancar (număr de card, data expirării etc.) vor fi transferate, iar după caz, stocate pe serverele Partenerilor/ Afiliaților noștri. Respectiv, persoana care recepționează plata, va prelucra datele contului bancar, de pe care ați efectuat transferul, datele fiind prelucrate în scopul evidenței contabile. Odată cu utilizarea Platformei/ aplicației online www.A1.md, sunteți responsabil pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul Dumneavoastră de acces (cum ar fi adresa de e-mail și parola) și sunteti de acord să vă asumați deplina responsabilitate pentru activitățile/ acțiunile desfășurate pe platforma/ aplicația A1, cu contul și parola Dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu Dumneavoastra, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, aveți obligația de a notifica imediat Administratorul Platformei/ Aplicației online A1, pentru a bloca accesul la cont și pentru a vă genera cât mai rapid un nou set. În calitate de persoană vizată, pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră ne puteți contacta în orice moment și în mod gratuit, printr-o notificare scrisă, folosind următoarele datele de contact: e-mail: info@a1.md , adresa sediului: Chișinău, str. Șoseaua Hâncești, nr. 38B tel: + (373) 7888 7188. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră în termen de 30 de zile și există posibilitatea prelungirii acestui termen numai din motive justificate și pe o perioadă absolut rezonabilă în funcție de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este extinsă, vă vom informa despre termenul și motivele de prelungire. De asemenea, dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate puteți formula plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu sediul în str. Serghei Lazo, 48, cod poștal MD-2004, Chișinău, tel/fax + (373) 22 820 801/ + (373) 22 820 807, e-mail centru@datepersonale.md Cu referire la art. 78, alin. (1) a Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016, Vă informăm cu privire la dreptul Dvs. de a de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

 

3. Drepturi de autor

Întregul conținut al platformei/ aplicației online A1 – Toate materialele cu copyright, drepturi de autor și materiale cu drepturi de proprietate sau conținut oferit (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date) ca și parte a site-ului A1.md vor rămâne, mereu, ale „Pamiart” S.R.L. și ale Vânzătorilor, în condițiile legii privind protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe; în condițiile legii privind proprietatea intelectuală și industrială; în condițiile legii privind protecția mărcilor, etc.

Nu aveți permisiunea de a folosi acest material sau conținut decât în cazul în care aveți autorizare de la Administrator sau de la Vânzători. Mai mult aveți dreptul de folosi aceste materiale doar în maniera descrisă în Termeni și condițiile de utilizare ale platformei/ aplicației electronice.

Nu veți copia, reproduce, distribui, exploata comercial sau beneficia/ profita în niciun fel de astfel de materiale sau conținut și nici nu veți asista/ facilita orice Parte terță în acțiuni precum cele menționate mai sus.

Mai mult, dacă aflați de astfel de distribuiri sau exploatări comerciale vă îndemnăm să anunțați Administratorul platformei/ aplicației A1, într-un termen rezonabil.

Ca și Utilizator A1 vă obligați să nu postați sau distribuiți prin intermediul platformei/ aplicației electronice orice materiale defăimătoare, amenințătoare, obscene, nocive, pornografice sau de altă natură ilegală.

De asemenea materiale care violează sau încalcă în orice fel drepturile Administratorului sau drepturile altora (inclusiv, dar nelimitându-se la drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de confidențialitate și drepturi la intimitate) sunt absolut interzise, precum sunt și activitățile care pot cauza careva pierderi sau prejudicii companiei „Pamiart” S.R.L.  sau altora.

Mai mult nu veți exprima opinii vulgare, brutale, sexiste, rasiste sau ofensatoare în alt fel. Încurajăm Utilizatorii să se comporte respectuos și politicos unii cu alții, în cadrul procesului de utilizare a serviciilor online ale platformei/ aplicației online A1.

 

4. Accesul la platforma/ aplicația online A1

Accesul la platforma/ aplicația A1 este liber, însă condiționat pentru utilizarea tuturor funcțiilor platformei/ aplicației electronice (precum formarea comenzii, etc.) ceea ce implică acceptarea tuturor Termenilor și condițiilor de utilizare de către Utilizatorul neautentificat, fie în urma creării unui cont de către Utilizator pe A1.md. A1 garantează Utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe această platformă/ aplicație online, și nu îi conferă dreptul de a modifica parțial sau integral platforma/ aplicația A1, de a reproduce parțial sau integral platforma/ aplicația, de a copia sau de a exploata platforma/ aplicația în orice altă manieră, în scopuri contrare intereselor companiei „Pamiart” S.R.L.  fără acordul prealabil scris al acesteia.

A1 își rezervă dreptul de a refuza accesul unor Utilizatori la platforma/ aplicația A1, cât și de a restricționa procesarea sau livrarea unei comenzi în cazul în care există suspiciuni de fraudă sau dacă aceștia aduc prejudicii intereselor A1.

Utilizând platforma/ aplicația online, aveți posibilitatea de a vă informa cu privire la ofertele plasate pe www.A1.md , precum și de a plasa comenzi de cumpărare a produselor/ serviciilor propuse spre vânzare de către Vânzători.

 

5. Descrierea produselor oferite

Produsele expuse pe platforma A1 sunt oferite Utilizatorilor condiționat, drept urmare acceptării tuturor Termenilor și condițiilor de utilizare a A1.md și vor fi furnizate conform Condițiilor stabilite. Prin intermediul platformei/ aplicației A1 și funcționalității acesteia, Vânzătorului îi sunt propuse modalitați tehnice pentru crearea paginilor produselor, cu completarea informației pertinente ce se atribuie bunurilor/ serviciilor propuse de către acesta spre comercializare Cumpărătorului.

Bunurile/ serviciile propuse de către Vânzător spre comercializare sunt oferite după cum sunt prezentate pe platforma/ aplicația A1 și în limita stocului disponibil. A1 nu poartă răspundere pentru conținutul informațiilor prezentate pe platformă/ aplicație și nu poate garanta disponibilitatea în stoc a tuturor produselor/ serviciilor prezentate.

A1 va informa Cumpărătorul despre indisponibilitatea produselor/ serviciilor, iar sumele pe care Consumatorul le-a plătit vor fi rambursate de către Vânzător în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile, în cazul în care Vânzătorul nu poate onora comanda.

Imaginile produselor/ serviciilor sunt prezentate pe platformă/ aplicație cu titlu de exemplu, iar produsele/ serviciile livrate sau furnizate se pot diferenția de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.). Vânzătorul și furnizorii săi își rezervă dreptul să modifice specificațiile tehnice ale produselor/ serviciilor descrise pe www.A1.md fără o notificare prealabilă.

Conținutul platformei/ aplicației electronice A1 (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit reieșind din informațiile Vânzătorilor/ Producătorilor/ Furnizorilor și plasat de către Vânzător. Din acest motiv, A1 nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile/ caracteristicile/ imaginile produselor/ serviciilor prezentate pe platforma/ aplicația online, în condiția în care această responsabilitate îi revine Vânzătorului.

Valoarea maximă a obligațiilor/răspunderii Vânzătorului față de orice Cumpărător în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărătorul respectiv.

 

6. Prețuri

Prețurile prezentate nu includ TVA și costurile de livrare, fiind prețurile în vigoare la momentul validării comenzii.

Conținutul și prețul ofertelor sunt supuse unor modificări de către Vânzător. Termenul de valabilitate a prețurilor și ofertei este cel menționat de către Vânzător pe platforma/ aplicația online A1.

 

7. Comanda

Plasarea unor comenzi implică acceptarea de către Dumneavoastră a prezentelor Termene și condiții de utilizare, precum și a condițiilor specifice ofertelor. Plasarea/ validarea comenzii se realizează doar după autentificarea Dumneavoastră pe platforma/ aplicația online A1, prin intermediul contului Dumneavoastră personal, cu utilizarea parolei unice.

 

8. Livrarea produselor

Livrarea mărfii/serviciilor comandate de către Cumpărător se va efectua prin metoda selectată de către acesta, la data de livrare menționată în Bonul de Comandă și la punctul de livrare indicat de către Cumpărător. Pentru fiecare comandă se acceptă doar o adresă de livrare.

Termenul de livrare sau de furnizare a bunurilor/ serviciilor va depinde nemijlocit de disponibilitatea acestora în stocul activ, modul sau mijlocul de livrare oferit de către companiile de curierat, ales de către Cumpărător, în timpul zilelor lucrătoare. De asemenea, termenul de livrare/ furnizare a mărfii sau a serviciilor poate fi modificat unilateral de către A1 sau de către Vânzător, în dependeță de condițiile climaterice, sau alte circumstanțe, care afectează livrarea în termen indicat în Bonul de comandă, cu notificarea imediată a Cumpărătorului.

La livrare este necesară prezentarea de către Cumpărător a actelor de identitate în baza cărora au fost înregistrate datele personale pe platforma/ aplicația A1, verificarea conținutului pachetului corespunzător comenzii plasate în prezența Curierului specializat și semnarea actului de primire a produsului. Orice reclamație ulterioară în legătură cu lipsa/ deteriorarea unor elemente din pachetul primit, nu va fi acceptată de către Vânzător.

Cumpărătorul este obligat să se afle la ora și în locul indicat în Bonul de comandă, pentru recepționarea mărfii/ serviciilor comandate. În cazul în care Cumpărătorul nu va fi de găsit în locul și la ora indicată în Bonul de comandă, pachetul său va fi returnat la depozit, pentru a fi livrat în altă zi, contra unei plăți suplimentare.

Vânzătorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrarea/ furnizarea produselor sau serviciilor comandate/ solicitate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de Vânzătorul, care includ: impedimente de forță majoră, acțiuni guvernamentale, răscoale, tulburări civile, catastrofe naturale, greve, etc. Prin urmare, Cumpărătorul va avea dreptul la rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor comandate sau cel de prestări servicii.

 

9. Drept de returnare

Cumpărătorul/ Consumatorul are dreptul de a returna produsele cumpărate în termen de 14 zile din ziua în care a intrat în posesia fizică a produsului/ serviciului comandat. Pentru a vă exercita dreptul de returnare, trebuie să depuneți o cerere de returnare, și să prezentați produsul respectiv în starea inițială în care a fost primit, în ambalaj original, cu toate accesoriile și documentele de însoțire, înainte de expirarea perioadei de 14 zile. După expirarea termenului de 14 zile, Dumneavoastră veți fi decăzut din dreptul de returnare.

Vă sugerăm să completați formularul de retur în cel târziu a 14-a zi calendaristică de la data livrării, dacă solicitați returnarea produsului în termenul de 14 zile, Vânzătorul va rambursa sumele plătite de Dumneavoastră, care corespund prețului produsului/serviciului, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data primirii cererii, cu condiția returnării produselor în stare inițială, perfectă. Pentru aceasta, Vânzătorul va efectua rambursarea folosind aceeași metodă de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, fără a fi percepute comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Ținem să vă informăm că Dumneavoastră în calitate de Cumpărător/ Consumator, veți suporta toate costurile direct legate de returnarea produselor.

În cazul în care produsul a fost folosit înaintea returnării (inclusiv dacă prezintă semne de deteriorări, lipsesc accesorii, ambalaje etc.), Vânzătorul va avea dreptul să perceapă o despăgubire stabilită după caz, în funcție de integralitatea produselor livrate, gradul de utilizare și/sau deteriorare a produselor, despăgubire care nu poate depăși contravaloarea produselor, reieșind din prețul comercial (fără reduceri). Vânzătorul are dreptul să reducă suma rambursată Cumpărătorului, pentru a acoperi suma respectivă a despăgubirii.

Condițiile de returnare a Produselor:

 • Adresarea în timp de 14 zile calendaristice din ziua în care a intrat în posesia fizică a produsului/ serviciului comandat (dovadă fiind bonul de casă sau factura fiscală) , pentru a reuşi preschimbarea produsului sau solicitarea banilor.
 • Prezentarea produsului în stare nouă și în ambalaj, ceea ce presupune ca acesta: să nu fie purtat/ exploatat; să nu conţină defecte şi lovituri mecanice; să fie etichetate, starea produsului să-i permită Vânzătorului o nouă comercializare.

Lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar:

 1. Articole de bijuterie (articole din metale preţioase, cu pietre scumpe, din metale preţioase şi montate cu pietre semipreţioase şi sintetice, pietre preţioase şlefuite).
 2. Confecţii şi articole din tricot (articole de lenjerie de corp, lenjerie de pat, articole de ciorăpărie).
 3. Articole de igienă individuală (periuţe de dinţi, piepteni, agrafe, bigudiuri, pensete, aparate de ras manuale sau electrice şi alte articole destinate îngrijirii corpului).
 4. Articole de parfumerie şi cosmetică.
 5. Mărfuri textile (ţesături din bumbac şi tip bumbac, in şi tip in, lînă şi tip lînă, mătase şi tip mătase, panglici, bandă de bordură etc.).
 6. Cabluri (conducte electrice, cabluri, şnururi).
 7. Materiale de construcţie şi de finisare, alte mărfuri comercializate la metraj (linoleum, peliculă, mochetă etc.).
 8. Produse şi materiale din mase polimerice ce au contact cu produsele alimentare, inclusiv cele jetabile (veselă şi accesorii pentru servitul mesei şi bucătărie), ambalaje, articole pentru păstrarea şi transportarea alimentelor (canistre, bidoane, butelii, butoaie).
 9. Produse chimice de uz casnic, pesticide şi preparate agrochimice.
 10. Mobilă de menire socială (garnituri şi seturi).
 11. Autoturisme şi articole moto-velo, remorci şi agregate, mijloace mobile pentru mica mecanizare a lucrărilor agricole, nave pentru plimbări şi alte mijloace de transport naval de menire socială.
 12. Mărfuri tehnice complexe de uz casnic pentru care sînt stabilite termene de garanţie (aparate electrocasnice, aparate radioelectronice, aparate de calcul şi multiplicare, articole foto-chino, aparate de telefon (fixe şi mobile) şi de faximil, instrumente muzicale electrice, echipamente şi utilaje ce funcţionează cu gaze şi dispozitivele acestora).
 13. Articole pentru profilaxia şi tratamentul unor boli în condiţii de domiciliu (articole pentru ocrotirea sănătăţii publice şi pentru igienă din metal, cauciuc, textile şi alte materiale, instrumente, dispozitive şi aparate medicale, remedii pentru igiena cavităţii bucale, lentile pentru ochelari, articole pentru îngrijirea copiilor, preparate farmaceutice).
 14. Jucării.

Drepturile Cumpărătorului/ Consumatorului în cazul produselor necorespunzătoare:

1) Pe perioada reparaţiei produsului, Vânzătorul poate asigura la solicitare, în termen de 3 zile, în schimb Cumpărătorului/ Consumatorului cu un produs funcţionabil de uz casnic.

2) Înlocuirea produsului procurat cu un produs de calitate similară;

3) Întoarcerea banilor pentru produsul necalitativ.

Reclamațiile Dumneavoastră ca și Cumpărător/ Consumator/ Client se înaintează Vânzătorului, prin intermediul platformei/ aplicației online A1, la adresa de e-mail info@a1.md sau la Telefonul +373 7888 7188. Responsabil de soluționarea acestor reclamații este Vânzătorul care trebuie să le examineze și să le soluționeze conform procedurii și termenelor prevăzute de prevederile Legii nr. 105 din 2003 privind protecția consumatorilor.

În cazul în care după adresarea reclamației dumneavoastră către Vânzător, aceasta nu a fost soluționată de către Vânzător și vă considerați lezat în drepturi, vă îndemnăm să vă adresați Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieții, mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012, la adresa consumator@apcsp.gov.md , Telefonul Consumatorului +373 22 51 51 51 sau la Linia Verde 0 800 28 0 28 .

 

10. Plata produselor

Plata pentru produsele/ serviciile comandate se poate efectua prin modalitățile propuse Cumpărătorului pe platforma/ aplicația www.A1.md, precum plata cash (la livrarea/ furnizarea mărfii sau serviciilor); prin intermediul cardului bancar; credit; PayNet. Astfel, metoda de achitare o puteți alege în momentul formării comenzii.

În cazul în care Dumneavoastră alegeți metoda de achitare prin efectuarea plății online, atunci veți fi redirecționat către o secțiune web securizată de pe serverul nzătorului care deservește sistemul de plată online, fiind necesară completarea unui formular corespunzător cu informații privind cardul bancar. Dacă tranzacția prin card este reușită, comanda va fi procesată de către nzător prin intermediul Merchantului de platformă - Compania „Letterone„ S.R.L. (Romania, Iasi, str. Fantanilor Nr. 43, Bloc B14, Ap.39, Judet Iasi, cod unic de înregistrare - 45377788) conform condițiilor de achitare prin card bancar.

Vă aducem la cunoștință că Merchantul de platformă este partenerul „Pamiart” S.R.L. care a fost acreditat de cel dintâi pentru: asigurarea bunei funcționalități a serviciilor de plată ale platformei electronice „A1”; susținerea tehnică și tehnologică cu infrastructură și conexiuni tehnice necesare pentru autorizarea tranzacțiilor; procesarea autorizată a tranzacțiilor de plată din cadrul platformei de comerț electronic „A1” Marketplace; gestionarea procesului de decontare a fondurilor acumulate și virarea securizată a mijloacelor financiare din contul Cumpărătorului în contul Vânzătorului.

Prin intermediul bunei funcționări a infrastructurii logistice și a serviciilor de plată ale platformei electronice „A1” ,  Vă oferim posibilitatea achiziționării securizate a produselor de larg consum atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în afara hotarelor ei în corespundere cu standardele internaționale în materie.

11. Garanția produselor

Pentru produsele achiziționate de către Dumneavoastră de la Vânzător, prin intermediul platformei/ aplicației online A1, se asigură garanție în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs în parte, dacă eliberarea acestuia este prevăzută de legislația în vigoare, de Producător sau de  Vânzător. Persoana juridică ce asigură garanția este menționată pe Certificatul de garanție al produsului.

Prin Certificat de garanţie se confirmă faptul că produsul nu are defecte de fabrică. În baza acestuia, din partea Vânzătorului sau a Producătorului  – aveți la dispozitie serviciul de reparaţie gratuită pentru perioada indicată în certificat. Astfel, dacă produsul cumpărat are o defecţiune în perioada de garanţie, în baza Certificatului de garanție, produsul va fi trimis la centrul de reparaţie, iar ulterior veți fi informat când acesta este reparat.

Garanţia nu este valabilă în cazul utilizării incorecte a produselor sau contrar destinației sau specificațiilor tehnice ale acestora.

Termenul de garanție al produselor este stabilit de către Vânzător, în dependență de specificațiile tehnice și în dependență de normele tehnice stabilite de către Producător. Vânzătorul nu poate stabili un termen de garanție mai mic decât cel stabilit de către Producător.

Vânzătorul garantează că bunurile livrate sau serviciile furnizate nu au fost fabricate/ prestate pe teritoriul Republicii Moldova, în condiții de muncă exploatatoare și/sau dăunătoare sănătății, nici prin folosirea muncii similare sclavagismului și/sau a muncii efectuate de minori sau deținuți sau orice alte tipuri de muncă interzise prin acte normative naționale cât și prin acte normative internaționale.

Vânzătorul declară și garantează că ambalajele mărfii respectă pe deplin legislația în vigoare. Vânzătorul declară și garantează că ambalajele mărfii permit comercializarea produselor de către cel dintâi către Cumpărător, fără restricții și obligații suplimentare, indiferent de natura acestora.

 

12. Legea aplicabilă și litigii

Toate clauzele din prezentele condiții și/sau condițiile specifice ale ofertelor conținute pe platforma/ aplicația online A1 vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În procesul de revizuire și de soluționare a litigiilor se va aplica legislația Republicii Moldova.

Orice litigii privind utilizarea platformei/ aplicației electronice A1 vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin consultări reciproce. În cazul în care diferendul nu poate fi soluționat în mod amiabil pe calea negocierilor timp de 30 zile calendaristice, atunci acesta urmează a fi soluționat de către instanțele competente ale Republicii Moldova.